Nagradna igra 2 v 1 predal za preoblačenje in nepremočljiva torba Gymbag Innovagoods

PRAVILA NAGRADNIH IGER NA FACEBOOK IN INSTAGRAM STRANI KOMOT SLOVENIJA

 2v1 predal za preoblačenje in torba gymbag innovagoods

Člen 1

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradnih iger na Facebook in Instagram Komot Slovenija je Eliella, Elena Ogorevc s.p..

Člen 2

NAGRADE, SODELOVANJE IN IZBOR NAGRAJENCEV

Pri vsaki nagradni igri je navedeno, kaj je nagrada. V nagradni igri se sodeluje tako, da se komentira in všečka objavo/nagradno igro na FB in IG strani Komot Slovenija in všečka FB stran Komot Slovenija ali IG profil komotslovenija.

Organizator zmagovalca/e razglasi vsakokrat po zaključku nagradne igre na FB ali IG strani strani Komot Slovenija – najkasneje v roku 2 tedna po objavi nagradne igre. Ime nagrajenca bo javno objavljeno na FB ali IG strani Komot Slovenija.

Člen 3

PRAVICE IN POGOJI SODELOVANJA

Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih posreduje za potrebe nagradnih iger, pravilni in resnični. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejemajo in se strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre.

Člen 4

PREVZEM NAGRADE

Vsak nagrajenec je dolžan v roku 5 dni po prejetju obvestila o prejemu nagrade organizatorju posredovati zahtevane podatke, da se mu nagrado lahko izroči /pošlje. Če podatkov ne posreduje v roku 5 dni, ima organizator pravico nagrado dati drugemu.

Organizator ne odgovarja, če nagrada ni bila izročena nagrajencu zaradi razlogov, na katere ni mogel vplivati (npr. pošta).

Člen 5

OSEBNI PODATKI

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira in hrani zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov info@komot.si. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh obvestil z elektronskim sporočilom. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakor koli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1.

Grosuplje, 10.6.2022